OBJEDNÁVKA: Tahitian Magical Noni

* ceny sú platné len pre územie Slovenskej Republiky

Objednanie NONI telefonicky: +421 0918 492 159

Pre objednanie TAHITIAN MAGICAL NONI® JUICE stačí odoslať SMS na číslo: 0918 492 159. Do SMS uvedieme počet objednaných fliaš, meno, priezvisko a dodaciu adresu vrátane PSČ. Nápoj Noni zasielame na dobierku. Za zaslanie SMS neúčtujeme žiadne poplatky.

Objednať môžete:

1x750ml Tahitian Magical Noni: 52,- € - osobný odber v Žiline

2x750ml Tahitian Magical Noni: 104,- € - osobný odber v Žiline

4x750ml Tahitian Magical Noni: 186,- € - (dobierka) vrátane dopravy a poštovného

8x750ml Tahitian Magical Noni: 372,- € - (dobierka) vrátane dopravy a poštovného

Obchodné podmienky

OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonicky, prípadne e-mailom. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky môže predávajúci kupujúcemu účtovať škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci môže uplatniť právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa pre daný tovar.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote max. do 5-tich kalendárnych dní.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (zásielkový obchod)

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy a my Vás posktytneme všetky potrebné informácie súvisiace s odstúpením do kúpnej zmluvy.

Veľmi dôležité je, aby zákazník dodržal nasledovné body:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
 • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

DODACIE PODMIENKY

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta...) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadna reklamácia uznaná.

Dopravu tovaru zaisťujeme na celom území Slovenskej a Českej republiky. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.

Cenník dopravy si môžete prezrieť v kolonke: „Doprava“. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii "Košík".

 

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba 24 mesiacov je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí nakupujú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ). Zákazníkom, ktorí tovar používají na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nieje záručná doba stanovená občianskym zákoníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Pre nákup na IČ poskytujeme záruku v 12 mesiacov od zakúpenia tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky:

Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar ktorý vykazuje preukázateľné vady. Tovar musí byť v kompletnom originálnom balení s priloženým daňovým dokladom (faktúrou). V prípade uznania reklamácie bude zákazníkovi tovar vymenený za nový kus alebo opravený v záručnej dobe maximálne do 30 dní od prijatia reklamácie. Pokiaľ tovar nieje dlhodobo skladom, zákazníkovy bude ponúknutý podobný druh tovaru ako náhrada.

Nárok na uplatnenie záruky je v súlade s občianskym zákonníkom a zaniká v týchto prípadoch:

 • Vypršala záručná doba u reklamovaného tovaru.
 • Porušením ochranných alebo záručných nálepiek, pokiaĺ sú na tovare.
 • Pri oprave alebo zásahu do zariadenia.
 • Poškodenie spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, obsluhou alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar.
 • Pri používaní výrobku v rozpore s návodom na použitie, alebo na iný účel k akému bol vyrobený.
 • Pri poškodení živelnou udalosťou a pod.
 • Pri poškodení zdrojov napr. Výkyvom napätia v elektrickej sieti a podobne.
 • Pri mechanickom poškodení, alebo pri zistení kvapaliny v tovare.
 • Pri nevhodnom umiestnení alebo skladovaní tovaru.

 

OCHRANA OSOBNÝH ÚDAJOV

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu s-world.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu s-world.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 

Kontakt

Noni z Tahiti Dom Odborov
Antona Bernoláka 51
Žilina
01001
0918 492 159 nonislovakia@gmail.com