OBJEDNÁVKA Tahitian Noni Juice, Pyre, Thrive MAX

* ceny sú platné len pre územie Slovenskej Republiky

Objednanie NONI telefonicky:

Pre objednanie TAHITIAN NONI® JUICE a Thrive MAX stačí odoslať SMS na číslo: 0918 492 159. Do SMS uvedieme počet objednaných fliaš, meno, priezvisko a dodaciu adresu vrátane PSČ. Nápoj Noni zasielame na dobierku. Za zaslanie SMS neúčtujeme žiadne poplatky.

 

Objednať môžete:

2x1L Tahitian Noni Juice: 93,- € vrátane dopravy a poštovného

4x1L Tahitian Noni Juice: 168,44 € vrátane dopravy a poštovného

8x1L Tahitian Noni Juice: 326,84 € vrátane dopravy a poštovného

4x750ml Thrive MAX: 262,-€ vrátane dopravy a poštovného

Noni Thrive MAX - najsilnejší antioxidant a regenerátor imunitného systému objavený vedou.

Obchodné podmienky

OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonicky, prípadne e-mailom. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky môže predávajúci kupujúcemu účtovať škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci môže uplatniť právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa pre daný tovar.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote max. do 5-tich kalendárnych dní.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (zásielkový obchod)

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy a my Vás posktytneme všetky potrebné informácie súvisiace s odstúpením do kúpnej zmluvy.

Veľmi dôležité je, aby zákazník dodržal nasledovné body:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
 • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

DODACIE PODMIENKY

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta...) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadna reklamácia uznaná.

Dopravu tovaru zaisťujeme na celom území Slovenskej a Českej republiky. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.

Cenník dopravy si môžete prezrieť v kolonke: „Doprava“. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii "Košík".

 

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba 24 mesiacov je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí nakupujú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ). Zákazníkom, ktorí tovar používají na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nieje záručná doba stanovená občianskym zákoníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Pre nákup na IČ poskytujeme záruku v 12 mesiacov od zakúpenia tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky:

Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar ktorý vykazuje preukázateľné vady. Tovar musí byť v kompletnom originálnom balení s priloženým daňovým dokladom (faktúrou). V prípade uznania reklamácie bude zákazníkovi tovar vymenený za nový kus alebo opravený v záručnej dobe maximálne do 30 dní od prijatia reklamácie. Pokiaľ tovar nieje dlhodobo skladom, zákazníkovy bude ponúknutý podobný druh tovaru ako náhrada.

Nárok na uplatnenie záruky je v súlade s občianskym zákonníkom a zaniká v týchto prípadoch:

 • Vypršala záručná doba u reklamovaného tovaru.
 • Porušením ochranných alebo záručných nálepiek, pokiaĺ sú na tovare.
 • Pri oprave alebo zásahu do zariadenia.
 • Poškodenie spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, obsluhou alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar.
 • Pri používaní výrobku v rozpore s návodom na použitie, alebo na iný účel k akému bol vyrobený.
 • Pri poškodení živelnou udalosťou a pod.
 • Pri poškodení zdrojov napr. Výkyvom napätia v elektrickej sieti a podobne.
 • Pri mechanickom poškodení, alebo pri zistení kvapaliny v tovare.
 • Pri nevhodnom umiestnení alebo skladovaní tovaru.

 

OCHRANA OSOBNÝH ÚDAJOV

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu s-world.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu s-world.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 

Kontakt

Noni z Tahiti Dom Odborov
Antona Bernoláka 51
Žilina
01001
0918 492 159 nonislovakia@gmail.com